Migratie en Amsterdam

Een korte analyse over immigratie van en naar Amsterdam, met behulp van data over bekende Amsterdammers op Wikipedia.

De groene stippen zijn personen die op wikipedia staan en die in Amsterdam gestorven zijn (1.240 mensen). De rode stippen staan voor personen die in Amsterdam geboren maar elders gestorven zijn (1.222 mensen). Het valt op dat de migratie naar de VS pas laat op gang komt, en dat er geen bekende Amsterdammers in Canada gestorven zijn. Ook zien we migratie naar en van de voormalige koloniën Suriname en Indonesië.